021-36615570 info@dieselniro.com

موتورهای دیزل ژنراتور فیات – اویکو FPT-IVECO

فروش و واردات انواع موتورهای دیزل اروپایی در توان های مختلف