انتخاب صفحه

ژنراتور لینز ایتالیا مدل LINZ PRO

Three-phase brushless synchronous alternators with AVR - 4 poles, (20÷800kVA / 50Hz)

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

PRO18S A/4,PRO18S B/4, PRO18S C/4, PRO18M D/4, PRO18M E/4, PRO18L F/4, PRO18L G/4, PRO22S A/4, PRO22S B/4, PRO22S C/4, PRO22S D/4, PRO22M E/4, PRO22M F/4, PRO28S A/4, PRO28S B/4, PRO28S C/4, PRO28S D/4, PRO28M E/4, PRO28M F/4, PRO28L G/4, PRO35S B/4, PRO35S C/4, PRO35S D/4, PRO35M E/4, PRO35M F/4, PRO35M G/4, PRO35L H/4

pic tec1 pic tec2

LINZS ALTERNATORS PRO Range