انتخاب صفحه

ژنراتورهای مارلی ایتالیا MARELLI

فروش و واردات انواع ژنراتورهای اروپایی، قابل کوپل با موتورهای دیزلی وتوربین ها در توان های مختلف