انتخاب صفحه

ژنراتور مارلی ایتالیا مدل MARELLI Industrial High Voltage MJH

900-9000 KVA, 4 poles, 11000 V, 50 Hz, 1500 rpm, Three Phase IP23

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

MJH 450 LA4, MJH 500 MA4, MJH 500 LA4, MJH 560 MA4, MJH 560 LA4, MJH 630 SC4, MJH 630 MA4, MJH 630 LB4, MJH 710 SC4, MJH 710 MA4, MJH 710 LB4, MJH 800 MA4

3

MARELLI ALTERNATORS MJH Range