انتخاب صفحه

موتور دیزل ژنراتور دویتس آلمان مدل DEUTZ TCD 2013

100/135 - 251/260 kW at 1500 rpm, 1800 rpm

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

tec7

DEUTZ GENSET ENGINE BFM 1015