انتخاب صفحه

ژنراتور لینز ایتالیا مدل LINZ E1X - 2/4 poles brushless

Three-phase brushless synchronous alternators (6.5÷16kVA / 50Hz), 4 Pole

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

ww

LINZS ALTERNATORS E1X Range