انتخاب صفحه

ژنراتورهای لینز ایتالیا LINZ

فروش و واردات انواع ژنراتورهای اروپایی، قابل کوپل با موتورهای دیزلی وتوربین ها در توان های مختلف