انتخاب صفحه

ژنراتور لینز ایتالیا مدل LINZ SLT18

Three-phase brushless synchronous alternators with AVR-4 poles, (15÷20kVA / 50Hz)

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

SLT18 MC, SLT18 MD

kk

LINZS ALTERNATORS SLT18 Range