انتخاب صفحه

ژنراتور استمفورد مدل STAMFORD P7 RANGE

P7 Industrial & Marine Alternator, 1260 - 2750 kVA, 4 Pole or 6 Pole

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

 

STAMFORD P7 4 Pole

Industrial Class “H” Continuous Ratings (kVA)

50Hz

60Hz

PI 734

4-pole

1225 – 2200

1500 – 2750

Marine Class “F” Continuous Ratings (kVA)

50Hz

60Hz

PM 734

4-pole

1130 – 1985

1330 – 2480

STAMFORD P7 6 Pole

Industrial Class “H” Continuous Ratings (kVA)

50Hz

60Hz

PI 736

6-pole

700 – 1355

815 – 1625

Marine Class “F” Continuous Ratings (kVA)

50Hz

60Hz

PM 736

6-pole

500 – 850

710 – 1200

 

STAMFORD ALTERNATORS P7 Range