انتخاب صفحه

موتور دیزل ژنراتور دویتس آلمان مدل DEUTZ 912

29 - 64 kVA at 1500 rpm, 1800 rpm

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

 tec

DEUTZ GENSET ENGINE 912