انتخاب صفحه

موتور دیزل ژنراتور فیات- ایوکو مدل FPT-IVECO CURSOR series GE C250 ED- C87 TE1D

250 kVA (50 Hz) @ 1500 rpm, 270 kVA (60 Hz) @ 1800 rpm

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

Engine Model

C87 TE1D

Cylinders Arrangement

6L

Total Displacement (L)

8.7

Valves per cylinder (n°)

4

Thermodynamic Cycle

Diesel 4 stroke

Injection System

ECR

Air Handling

TAA

Flywheel housing (type)

SAE 1

Flywheel size (inch)

14″

Specific fuel consumption at:

1500

Stand-By g/kWh (l/h) [kg/h]

200.9  ( 64.5 )[ 53.8 ]

Full load g/kWh (l/h) [kg/h]

205.4  ( 58.5 )[ 49.1 ]

80% g/kWh (l/h) [kg/h]

209.3  ( 47.6 )[ 40 ]

50% g/kWh (l/h) [kg/h]

225  ( 35.4 )[ 29.7 ]

Fuel specifications

EN 590

Fuel tank capacity (L)

500

FPT-IVECO GENSET ENGINE GE C250 ED- C87 TE1D