انتخاب صفحه

واردات و فروش انواع پچ پنل (patch panel)

فروش انواع پچ پنل – دستگاه ارتباطی نقاط انتهایی کابلهای شبکه – کابل سوئیچ کلاینت

پچ پنل (patch panel) همونطور که اسمش نشان میده یک پنل می باشد که برای پچ کردن (یعنی وصل کردن) استفاده می شود. البته کاربرد آن منحصر به شبکه های دیتا نمی باشد. با توجه به این موضوع که وظیفه اصلی پچ پنل این می باشد که بین نقاط انتهایی کابلهای شبکه و تجهیزات شبکه ای(هاب، روتر) قرار میگیرد و بجای اینکه کابلهای شبکه مستقیما به این تجهیزات وصل بشوند از طریق دستگاه مذکور وصل می گردند. به عبارت دیگر وجود پچ پنل الزامی نمی باشد ولی بکار بردن آن در شبکه هایی که در طی زمان گسترش و تغییرات دارن کار رو راحت می نماید.
اگر پچ پنل نداشته باشید، این اتفاقات می افتد: وقتی می خواهید کلاینت خاصی رو به دلیل خاصی مستقیما به یکی از Device های اتاق سرور وصل کنید باید یک کابل مجزا برای آن بکشید یا اینکه با Tester سر کابل آن را پیدا کنید. اگر بخواید فیزیکی کابل یکی از کلاینت ها رو از سوئیچ بکشید یا ترتیب اتصال سرور ها و سوئیچ ها رو عوض کنید هم به مشکل می خورید. همچنین اگر بخواهید سروری رو از روی یک سوئیچ به سوئیچ دیگه ای متصل کنید.

استفاده از پچ پنل یعنی: تمام شبکه شما در اتاق سرور، و در برابر چشمان شما می باشد و نیازی به بیرون رفتن و حتی جابجا شدن در اتاق را هم ندارید. علاوه بر این عدم استفاده از آن و قتی تعداد گره های شبکه افزایش پیدا می کنه یعنی مشکلات سردرگم کننده در شبکه به وجود می آید. در اغلب شبکه ها استفاده از پچ پنل بیشتر برای جلوگیری از بار هزینه ای ناگهانی است تا استفاده مداوم و مستمر.