021-36615570 info@dieselniro.com

فروش الکتروموتور ایرانی و اروپایی با بهترین قیمت

نمایندگی فروش الکتروموتور ایرانی و اروپایی - عرضه انواع الکتروموتور EX - الکتروموتور پایه دار و فلچ دار - الکتروموتور عمودی و ....

الکتروموتور – الکتروموتور موتوژن – الکتروموتور جمکو – الکتروموتور زیمنس – الکتروموتور چینی – الکتروموتور اروپایی – الکتروموتور پایه دار – الکتروموتور فلچ دار – الکتروموتور عمودی – فروش الکتروموتور موتوژن – فروش موتوژن – فروش الکتروموتور جمکو – فروشجمکو – الکتروموتور Siemens – الکتروموتور ABB – الکتروموتور ای بی بی – الکتروموتور توان بالا – الکتروموتور ۱۴۵۰ دور – الکتروموتور ۲۹۰۰ دور – الکتروموتور ۱۴۰۰ دور – الکتروموتور ۱۵۰۰ دور – الکتروموتور ۳۰۰۰ دور – الکتروموتور سیم پیچ مس – الکتروموتور کوچک – الکتروموتور DC – الکتروموتور AC – الکتروموتور توان بالا – واردات الکتروموتور – فروش الکتروموتور – قیمت الکتروموتور – الکتروموتور ایرانی – الکتروموتور ارزان قیمت – الکتروموتور ضد انفجار – الکتروموتور EX – الکتروموتور T4 – الکتروموتور T3 – الکتروموتور EX T4 – الکتروموتور افقی 

فروش ویژه الکتروموتور های صنعتی

دیزل نیرو ارائه دهنده انواع الکتروموتور در توان های متفاوت. جهت اطلاع از لیست قیمت الکتروموتور ها و انجام مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

فروش موتور انواع الکتروموتور صنعتی

ارسال به تمام نقاط کشور

فروش ویژه الکتروموتور با درصد تخفیف ویژه !!!!!

** مخصوص کارخانجات و صنایع وابسته برای خط های تولید جدید **

با ما تماس بگیرید تا از بیشترین درصد تخفیفات مطلع گردید

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس SIEMENS – الکترموتور کلاس F و  IP55 

(عرضه محصولات زیمنس آلمان – زیمنس چک(تحت لیسانس آلمان))

KW HP پایهدار/۹۰۰(قیمت به ریال) فلنچ دار/۹۰۰(قیمت به ریال) پایه دار/۱۴۵۰(قیمت به ریال) فلنچ دار/۱۴۵۰(قیمت به ریال) پایه دار/۲۹۰۰(قیمت به ریال) فلچ دار/۲۹۰۰(قیمت به ریال)
۰/۳۷ ۰/۰۵ ۳/۳۸۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰
۰/۷۵ ۱ ۴/۱۰۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰
۱/۱ ۱/۵ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۴/۳۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰
۱/۵ ۲ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۴/۷۰۰/۰۰۰
۲/۲ ۳ ۷/۷۰۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰
۳ ۴ ۱۰/۱۵۰/۰۰۰ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۷۰۰/۰۰۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰
۴ ۵/۵ ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱۳/۱۵۰/۰۰۰ ۸/۵۰۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰/۰۰۰ ۸/۲۰۰/۰۰۰ ۹/۱۰۰/۰۰۰
۵/۵ ۷/۵ ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰
۷/۵ ۱۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ ۱۴/۷۰۰/۰۰۰
۱۱ ۱۵ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ ۲۰/۶۰۰/۰۰۰
۱۵ ۲۰ ۳۷/۷۰۰/۰۰۰ ۳۹/۷۰۰/۰۰۰ ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ ۲۶/۵۰۰/۰۰۰
۱۸/۵ ۲۵ ۴۷/۶۰۰/۰۰۰ ۵۰/۱۰۰/۰۰۰ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ ۳۱/۵۰۰/۰۰۰
۲۲ ۳۰ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۳۰۰/۰۰۰ ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ ۳۷/۷۰۰/۰۰۰
۳۰ ۴۰ ۷۶/۵۰۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ۴۷/۶۰۰/۰۰۰ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰
۳۷ ۵۰ ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ۶۵/۸۰۰/۰۰۰
۴۵ ۶۰ ۹۸/۷۰۰/۰۰۰ ۱۰۳/۴۰۰/۰۰۰ ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ ۶۸/۷۰۰/۰۰۰ ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ ۸۰/۵۰۰/۰۰۰
۵۵ ۷۵ ……….. ……….. ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ……….. ۸۷/۱۰۰/۰۰۰ ………..
۷۵ ۱۰۰ ……….. ……….. ۱۲۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱۳۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱۲۶/۷۰۰/۰۰۰ ………..
۹۰ ۱۲۵ ……….. ……….. ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱۶۲/۸۰۰/۰۰۰
۱۱۰ ۱۵۰ ……….. ……….. ۱۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸۸/۵۰۰/۰۰۰ ۱۸۰/۷۰۰/۰۰۰ ۱۹۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۳۲ ۱۸۰ ……….. ……….. ۲۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۲۵/۳۰۰/۰۰۰ ۲۳۰/۱۰۰/۰۰۰ ۲۴۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۶۰ ۲۲۰ ……….. ……….. ۲۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲۷۵/۵۰۰/۰۰۰ ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ۳۰۴/۲۰۰/۰۰۰
۲۰۰ ۲۷۵ ……….. ……….. ۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۳۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ۳۳۷/۱۰۰/۰۰۰ ۳۵۳/۵۰۰/۰۰۰

 لیست قیمت الکتروموتور موتوژن تبریز سه فاز IP54 

۳۰۰۰RPM

(قیمت به ریال)

۱۵۰۰RPM

(قیمت به ریال)

۱۰۰۰RPM

(قیمت به ریال)

۷۵۰RPM

(قیمت به ریال)

KW

HP

ردیف

۱٫۴۱۰٫۰۰۰

۰/۰۶

۱/۱۲

۱

۱٫۳۸۰٫۰۰۰

۱٫۴۵۰٫۰۰۰

۰/۰۹

۱/۸

۲

۱٫۴۹۰٫۰۰۰

۱٫۶۴۰٫۰۰۰

۰/۱۲

۱/۶

۳

۱٫۷۳۰٫۰۰۰

۱٫۸۵۰٫۰۰۰

۰/۱۸

۱/۴

۴

۱٫۷۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۶۰٫۰۰۰

۰/۲۵

۱/۳

۵

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

۲٫۱۹۰٫۰۰۰

۲٫۷۲۰٫۰۰۰

۰/۳۷

۱/۲

۶

۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۲٫۶۲۰٫۰۰۰

۲٫۹۹۰٫۰۰۰

۰/۵۵

۳/۴

۷

۲٫۶۲۰٫۰۰۰

۲٫۸۲۰٫۰۰۰

۳٫۶۳۰٫۰۰۰

۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۰/۷۵

۱

۸

۲٫۹۸۰٫۰۰۰

۳٫۳۵۰٫۰۰۰

۳٫۹۵۰٫۰۰۰

۴٫۹۳۰٫۰۰۰

۱/۱

۱/۵

۹

۳٫۵۶۰٫۰۰۰

۳٫۸۸۰٫۰۰۰

۴٫۸۰۰٫۰۰۰

۵٫۶۲۰٫۰۰۰

۱/۵

۲

۱۰

۴٫۲۴۰٫۰۰۰

۴٫۸۰۰٫۰۰۰

۶٫۵۲۰٫۰۰۰

۶٫۸۷۰٫۰۰۰

۲/۲

۳

۱۱

۴٫۹۸۰٫۰۰۰

۵٫۴۱۰٫۰۰۰

۸٫۲۹۰٫۰۰۰

۸٫۳۶۰٫۰۰۰

۳

۴

۱۲

۶٫۷۲۰٫۰۰۰

۶٫۷۹۰٫۰۰۰

۹٫۱۴۰٫۰۰۰

۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰

۴

۵/۵

۱۳

۸٫۰۶۰٫۰۰۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰

۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۵/۵

۷/۵

۱۴

۹٫۳۲۰٫۰۰۰

۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰

۷/۵

۱۰

۱۵

۱۴٫۲۶۰٫۰۰۰

۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰

۱۶٫۸۷۰٫۰۰۰

۱۱

۱۵

۱۶

۱۶٫۰۵۰٫۰۰۰

۱۷٫۸۷۰٫۰۰۰

۱۵

۲۰

۱۷

۱۸٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۸/۵

۲۵

۱۸

 لیست قیمت الکتروموتور موتوژن تبریز تکفاز رله ای (تکخازن)

۳۰۰۰RPM

(قیمت به ریال)

۱۵۰۰RPM

(قیمت به ریال)

KW

HP

ردیف

۲٫۴۹۰٫۰۰۰

۰/۲۵

۱/۳

۱

۲٫۴۲۰٫۰۰۰

۲٫۶۴۰٫۰۰۰

۰/۳۷

۱/۲

۲

۲٫۵۳۰٫۰۰۰

۳٫۱۳۰٫۰۰۰

۰/۵۵

۳/۴

۳

۲٫۹۵۰٫۰۰۰

۳٫۵۳۰٫۰۰۰

۰/۷۵

۱

۴

۳٫۲۸۰٫۰۰۰

۴٫۱۳۰٫۰۰۰

۱/۱

۱/۵

۵

۳٫۹۷۰٫۰۰۰

۴٫۶۳۰٫۰۰۰

۱/۵

۲

۶

۴٫۴۸۰٫۰۰۰

۵٫۴۳۰٫۰۰۰

۲/۲

۳

۷

 لیست قیمت الکتروموتور موتوژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)

۳۰۰۰RPM

(قیمت به ریال)

۱۵۰۰RPM

(قیمت به ریال)

KW

HP

ردیف

۳٫۳۶۰٫۰۰۰

۰/۲۵

۱/۳

۱

۳٫۳۶۰٫۰۰۰

۳٫۵۶۰٫۰۰۰

۰/۳۷

۱/۲

۲

۳٫۴۶۰٫۰۰۰

۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۰/۵۵

۳/۴

۳

۴٫۰۱۰٫۰۰۰

۴٫۳۴۰٫۰۰۰

۰/۷۵

۱

۴

۴٫۱۵۰٫۰۰۰

۵٫۰۶۰٫۰۰۰

۱/۱

۱/۵

۵

۵٫۱۵۰٫۰۰۰

۵٫۷۲۰٫۰۰۰

۱/۵

۲

۶

۵٫۷۶۰٫۰۰۰

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۲/۲

۳

۷

گشتاوربالا

۷٫۰۵۰٫۰۰۰

۲/۲

۳

۸

 لیست قیمت الکتروموتور موتوژن چدنی سه فاز IP54 

۳۰۰۰RPM

(قیمت به ریال)

۱۵۰۰RPM

(قیمت به ریال)

۱۰۰۰RPM

(قیمت به ریال)

KW

HP

ردیف

۵٫۵۵۰٫۰۰۰

۶٫۹۵۰٫۰۰۰

۲/۲

۳

۱

۶٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰

۳

۴

۲

۷٫۳۳۰٫۰۰۰

۷٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰

۴

۵/۵

۳

۹٫۵۲۰٫۰۰۰

۹٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰

۵/۵

۷/۵

۴

۱۰٫۷۴۰٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰

۷/۵

۱۰

۵

۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۳۴۰٫۰۰۰

۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۱

۱۵

۶

۱۶٫۳۹۰٫۰۰۰

۱۷٫۹۷۰٫۰۰۰

۲۹٫۹۷۰٫۰۰۰

۱۵

۲۰

۷

۲۰٫۶۴۰٫۰۰۰

۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۸/۵

۲۵

۸

۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۳۱٫۳۸۰٫۰۰۰

۴۰٫۲۵۰٫۰۰۰

۲۲

۳۰

۹

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۵۸۰٫۰۰۰

۴۹٫۲۵۰٫۰۰۰

۳۰

۴۰

۱۰

۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۴۹٫۸۵۰٫۰۰۰

۵۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۳۷

۵۰

۱۱

۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۶۷٫۶۵۰٫۰۰۰

۴۵

۶۰

۱۲

۵۳٫۶۶۰٫۰۰۰

۵۸٫۶۳۰٫۰۰۰

۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۵

۷۵

۱۳

۷۲٫۵۹۰٫۰۰۰

۷۸٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۳۵٫۷۹۰٫۰۰۰

۷۵

۱۰۰

۱۴

۸۱٫۴۴۰٫۰۰۰

۸۸٫۳۵۰٫۰۰۰

۱۵۴٫۷۶۰٫۰۰۰

۹۰

۱۲۵

۱۵

۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶۵٫۶۱۰٫۰۰۰

۲۰۳٫۶۸۰٫۰۰۰

۱۱۰

۱۵۰

۱۶

۱۸۸٫۳۹۰٫۰۰۰

۱۹۸٫۱۹۰٫۰۰۰

۲۱۹٫۵۹۰٫۰۰۰

۱۳۲

۱۸۰

۱۷

۲۱۷٫۶۷۰٫۰۰۰

۲۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶۴٫۶۵۰٫۰۰۰

۱۶۰

۲۲۰

۱۸

۲۲۸٫۳۵۰٫۰۰۰

۲۴۰٫۰۲۰٫۰۰۰

۱۸۵

۲۵۰

۱۹

۲۵۱٫۷۶۰٫۰۰۰

۲۹۲٫۱۰۰٫۰۰۰

۲۰۰

۲۷۰

۲۰

۳۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰

۳۴۹٫۸۱۰٫۰۰۰

۳۵۷٫۸۷۰٫۰۰۰

۲۵۰

۳۴۰

۲۱

۴۰۷٫۰۴۰٫۰۰۰

۴۳۴٫۵۹۰٫۰۰۰

۳۱۵

۴۳۰

۲۲

۴۹۶٫۷۲۰٫۰۰۰

۳۵۵

۴۸۵

۲۳

۵۷۰٫۴۵۰٫۰۰۰

۴۰۰

۵۴۴

۲۴

لیست قیمت الکتروموتور گراندفوس دانمارک – الکتروموتور سه فاز گراندفوس

KW

HP

پایدار ۱۵۰۰

(قیمت به ریال)

فلنچ دار۱۵۰۰

(قیمت به ریال)

پایه دار ۲۹۰۰

(قیمت به ریال)

فلچ دار ۲۹۰۰

(قیمت به ریال)

۰/۳۷

۰/۰۵

……………….

۲/۸۰۰/۰۰۰

……………….

……………….

۰/۷۵

۱

……………….

……………….

……………….

……………….

۱/۱

۱/۵

۳/۵۰۰/۰۰۰

……………….

……………….

……………….

۱/۵

۲

……………….

……………….

۳/۸۰۰/۰۰۰

……………….

۴

۵/۵

……………….

……………….

……………….

……………….

۵/۵

۷/۵

……………….

……………….

۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۷/۵

۱۰

۱۱/۰۰۰/۰۰۰

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

……………….

……………….

۱۱

۱۵

۱۶/۰۰۰/۰۰۰

۱۷/۵۰۰/۰۰۰

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۶/۰۰۰/۰۰۰

۱۵

۲۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۸/۵

۲۵

۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۷/۰۰۰/۰۰۰

۲۱/۰۰۰/۰۰۰

۲۳/۰۰۰/۰۰۰

۲۲

۳۰

۲۷/۰۰۰/۰۰۰

۲۹/۰۰۰/۰۰۰

۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۶/۰۰۰/۰۰۰

۳۰

۴۰

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۲/۰۰۰/۰۰۰

۳۵/۰۰۰/۰۰۰

۳۷/۰۰۰/۰۰۰

۳۷

۵۰

……………….

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۴۷/۰۰۰/۰۰۰

۴۵

۶۰

……………….

۵۲/۰۰۰/۰۰۰

۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۵۲/۰۰۰/۰۰۰

۵۵

۷۵

۸۰/۰۰۰/۰۰۰

……………….

۸۰/۰۰۰/۰۰۰

……………….

۷۵

۱۰۰

……………….

……………….

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

……………….

۹۰

۱۲۵

……………….

……………….

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

……………….

۱۱۰

۱۵۰

……………….

……………….

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

……………….

۱۳۲

۱۸۰

۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰

……………….

……………….

……………….

۱۶۰

۲۲۰

۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰

……………….

۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰

……………….

۲۰۰

۲۷۵

۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰

……………….

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

……………….

۲۵۰

۱۵۰۰

۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰

……………….

……………….

……………….

لیست قیمت الکتروموتور جمکو JEMCO – الکتروموتور سه فاز قدرت بالا

۳۰۰۰

(قیمت به ریال)

۱۵۰۰

(قیمت به ریال)

۱۰۰۰

(قیمت به ریال)

KW

HP

ردیف

۹٫۷۷۹٫۰۰۰

۹٫۹۹۳٫۰۰۰

۱۴٫۸۳۶٫۰۰۰

۷٫۵

۱۰

۱

۱۳٫۱۳۵٫۰۰۰

۱۵٫۷۷۶٫۰۰۰

۱۷٫۲۰۳٫۰۰۰

۱۱

۱۵

۲

۱۶٫۰۸۶٫۰۰۰

۱۷٫۶۶۸٫۰۰۰

۲۸٫۹۸۲٫۰۰۰

۱۵

۲۰

۳

۲۰٫۲۴۹٫۰۰۰

۲۷٫۰۹۰٫۰۰۰

۳۴٫۸۵۹٫۰۰۰

۱۸/۵

۲۵

۴

۲۹٫۴۲۲٫۰۰۰

۳۱٫۴۶۸٫۰۰۰

۳۹٫۲۷۳٫۰۰۰

۲۲

۳۰

۵

۳۶٫۳۵۸٫۰۰۰

۳۶٫۹۴۱٫۰۰۰

۴۷٫۴۱۱٫۰۰۰

۳۰

۴۰

۶

۴۱٫۰۴۵٫۰۰۰

۴۹٫۲۵۴٫۰۰۰

۶۳٫۷۲۲٫۰۰۰

۳۷

۵۰

۷

۵۱٫۴۳۲٫۰۰۰

۵۱٫۹۹۱٫۰۰۰

۷۴٫۱۵۶٫۰۰۰

۴۵

۶۰

۸

۵۹٫۱۰۵٫۰۰۰

۶۵٫۶۷۳٫۰۰۰

۷۸٫۶۰۶٫۰۰۰

۵۵

۷۵

۹

۸۲٫۰۹۱٫۰۰۰

۸۸٫۹۳۳٫۰۰۰

۱۴۷٫۶۳۴٫۰۰۰

۷۵

۱۰۰

۱۰

۹۰٫۹۹۰٫۰۰۰

۹۸٫۵۰۹٫۰۰۰

۱۶۹٫۳۳۴٫۰۰۰

۹۰

۱۲۵

۱۱

۱۴۴٫۲۴۴٫۰۰۰

۱۵۹٫۲۴۷٫۰۰۰

۱۹۶٫۳۶۰٫۰۰۰

۱۱۰

۱۵۰

۱۲

۱۷۸٫۴۴۸٫۰۰۰

۱۹۲٫۱۸۵٫۰۰۰

۲۱۱٫۵۶۲٫۰۰۰

۱۳۲

۱۸۰

۱۳

۲۰۳٫۷۸۵٫۰۰۰

۲۲۵٫۱۲۳٫۰۰۰

۲۵۴٫۶۳۵٫۰۰۰

۱۶۰

۲۲۰

۱۴

۲۳۵٫۴۵۶٫۰۰۰

۲۸۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۴۷٫۱۱۴٫۰۰۰

۲۰۰

۲۷۵

۱۵

۳۰۰٫۲۴۱٫۰۰۰

۳۳۴٫۱۷۰٫۰۰۰

۴۰۱٫۳۳۵٫۰۰۰

۲۵۰

۳۵۰

۱۶

۳۷۶٫۲۵۱٫۰۰۰

۳۸۷٫۳۷۸٫۰۰۰

۴۹۶٫۶۰۱٫۰۰۰

۳۱۵

۴۳۵

۱۷

۴۲۶٫۹۲۵٫۰۰۰

۴۷۶٫۲۰۰٫۰۰۰

۵۸۲٫۷۴۶٫۰۰۰

۳۵۵

۴۹۰

۱۸

۴۹۴٫۰۶۸٫۰۰۰

۵۴۷٫۰۹۹٫۰۰۰

۶۵۲٫۴۲۳٫۰۰۰

۴۰۰

۵۵۰

۱۹

 

 اصل و معتبر بودن کیفیت کالا

 

کیفیت کالا در گروه صنعتی دیزل نیروگروه صنعتی دیزل نیرو به عنوان یکی از تامین کننده تجهیزات صنعتی و مخابراتی (دیزل ژنراتور – موتور برق – ژنراتور – موتور دیزلی – اینورتر صنعتی – گیربکس – الکتروموتور – کابل و تجهیزات صنعتی) در ایران با وارد کنندگان و تولید کنندگان بنام و رسمی در این زمینه همکاری می نماید. بنابر این تضمین را به مشتریان خود می دهد که تمامی کالاهای ارائه شده در این گروه دارای بسته بندی فابریک – آکبند و سالم – با برچسب معتبر می باشد که هیچگونه دخل و تصرفی در آن ها صورت نگرفته است. 

بنابر این کلیه کالاهای که در گروه صنعتی دیزل نیرو ارائه و عرضه می گردند اصلی هستند و به هیج عنوان کالای کارکرده و  یا غیر اصلی در این سایت به فروش نمی رسد. از این رو است که گروه صنعتی دیزل نیرو اصل و معتبر بودن همه محصولات موجود در  سایت را تضمین می کند.

.

.

مزایای خرید از گروه صنعتی دیزل نیرو

 .

مشتری گرامی در صورت خرید انواع تجهیزات صنعتی (دیزل ژنراتور – موتور برق – اینورتر – گیربکس – الکتروموتور) از گروه صنعتی دیزل نیرو از مزایا زیر برخوردار خواهید شد :

.

  • تحویل کالای آکبند و سالم در کمترین زمان ممکن
  • خریدی مطئن و آسان با استفاده از حداکثر تخفیف های ممکن در زمان خرید
  • مشاوره و خریدی آگاهانه ، انتخاب کالایی مناسب با نیاز شما
  • خدمات پس از فروش به مشتریان متناسب با موقعیت و مکان مشتری

راهنمای خرید و تحویل کالا (روش های ارسال کالا)

 

ارسال کالا در گروه صنعتی دیزل نیرو

در صورتی که نیاز به هرگونه راهنمایی و انجام مشاوره برای خرید  (دیزل ژنراتور – موتور برق – ژنراتور – ژنراتور بنزینی – الکتروموتور – گیربکس – اینورتر – تجهیزات صنعتی و …. ) دارید با کارشناسان دیزل نیرو تماس حاصل فرماید. بعد از تصمیم به خرید محصولات و مشخص شدن قیمت محصول مورد نظر از طرف کارشناسان ما می توانید نسبت به گرفتن پیش فاکتور و یا شماره های حساب و کارت های واریزی اقدام نمایید.

لطفا پس ار واریز وجه شماره پیگیری فیش واریزی را به همکاران ما حتما اطلاع دهید تا حواله انبار کالای شما در اسرع وقت ثبت و ارسال گردد.

روش های ارسال کالای خریداری شده 

بعد از وایز وجه مورد نظر و تایید واریزی از طرف حساب داری کالای شما حواله انبار و ثبت می گردد. ثبت کالاهای سفارشی تا آخرین ساعت کاری روزانه شرکت انجام می شود. برای ارسال کالا تا ساعت ۱۴ بعد از ظهر همان روز اگر کالا درخواستی شما ثبت شده باشد قابل تحویل می باشد و در غیر این صورت کالای خریداری شده در روز بعد در ساعات اداری ارسال خواهد گردید.

ارسال کالا در کمتری زمان ممکن با توجه به ابعاد و وزن کالای خریداری شده قابلیت ارسال دارد. تحویل کالای شما می تواند به خود شما درب انبار تحویل داده شود و یا از طریق های پیشنهادی ذیل ارسال گردد. 

وسایل موتوری: ارسال با پیک موتوری ، ارسال با وانت و ارسال با کامیونت وکامیون قابل انجام خواهد بود. با توجه به حجم کالای خریداری شده کارشناسان ما برای حمل آن بهترین و ارزان ترین روش را برای جابجایی به شما پیشنهاد خواهند داد و تا لحظه دریافت کالای شما همراه شما خواهند بود و پیگیری های لازم و هماهنگی های مربوطه را انجام خواهند داد.

باربری: در صورتی که مشتری شهرستان می باشید و می خواهید در کمترین زمان ممکن کالای خود را دریافت کنید گروه صنعتی و بازرگانی دیزل نیرو می تواند کالای شما را در اسرع وقت به صورت سالم تحویل باربری نماید. بعد از ارسال کالا شماره بیجک ارسالی آن روز بعد برای شما از طریق پیامک اس ام اس خواهد شد. انتخاب باربری ارسالی می تواند از جانب شما نیز انتخاب شود. برای ارسال هر چه سریع تر کالای خود با کارشناسان ما هماهنگی های لازم را انجام نمایید.

export-moving22

هزینه های ارسال و بارگیری به کالا تماما به عهده مشتری می باشد و کالاهای ارسالی پس کرایه خواهند شد و هنگام تحویل از مشتری گرفته خواهد شد. 

 

گروه صنعتی دیزل نیرو به عنوان یکی از مرجع های تخصصی در تامین تجهیزات صنعتی و مخابراتی (دیزل ژنراتور – ژنراتور بنزینی – موتور برقالکتروموتور صنعتی – اینورتر – گیربکس صنعتی – کابل و تجهیزات شبکه و …) می باشد و امید است که تنوانسته باشد گامی کوچک در ارتقا صنعت کشور ایفا کرده باشد.

گروه صنعتی دیزل نیرو دارای نمایندگی فروش برند های ذیل می باشد:

نمایند دیزل ژنراتور ولوو VOLVO ( دیزل ژنراتور – دیزل ژنراتور ولوو – دیزل ژنراتور ولوو پنتا – دیزل ژنراتور کوپل فابریک – دیزل ژنراتور آلمانی – دیزل ژنراتور سوئدی – ولوو – دیزل ولوو – مولد برق کارخانه ولوو ) در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور ولوو به عنوان برند آلمانی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. همچنین این محصول دارای خدمات پس از فروش خوبی نیز در ایران می باشد.

نمایند دیزل ژنراتور کامینز CUMMINS  (دیزل ژنراتور – دیزل ژنراتور صنعتی – دیزل ژنراور انگلیسی – دیزل کامینز – دیزل ژنراتور سایلنت – دیزل ژنراتور کوپله اصلی – دیزل ژنراتور کامینز پاور ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور کامینز به عنوان برند انگلیسی و هندی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده دیزل ژنراتور لوول LOVOL (دیزل ژنراتور چینی – دیزل چینی درجه یک – دیزل ژنراتور کوچک – دیزل ژنراتور ارزان قیمت – دیزل ژنراتور زیر ۱۰۰ کاوا – دیزل ژنراتور کارگاه ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور لوول به عنوان برند چینی یکی از معروف ترین ها  و دیزل درجه یک چینی در جایگاه خود می باشد که بسیار پر فروش و ارزان قیمت نسبت به سایرین می باشد.

نماینده دیزل ژنراتور پرکینز PERKINS ( دیزل ژنراتور پرکینز اصلی – دیزل ژنراتور طرح پرکینز – دیزل ژنراتور پرکینز ایران – دیزل ژنراتور موتور سازان – دیزل ژنراتور کوپله فابریک  ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور پرکینز به عنوان برند انگلیسی  یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. شایان ذکر است که همچنین شرکت داخلی با برند موتور سازان مشابه این موتور را در چند مدل محدود در توان های پایین تولید می کنند که دارای کیفیت مناسبی نیز می باشند. 

نماینده دیزل ژنراتور دویتس DEUTS ( دیزل ٰنراتور با موتور دویتس – دیزل ژنراتور دویتز – دیزل ژنراتور آلمانی – دیزل ژنراتور چینی – دیزل ژنراتور کم صدا – دیزل ژنراتور راندمان بالا ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور دویتس به عنوان برند آلمانی – چینی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. دیزل ژنراتور دویتس در چندین کشور از جمله آلمان – چین و …. تولید می شود. این دیزل ژنراتور با ژنراتور های مکالته ایتالیا و استمفورد اصلی قابل کوپل شده می باشد.

نماینده موتور برق هوندا المکس ژاپن HONDA ELEMAX (موتور برق – موتور برق بنزینی – موتور برق دیزلی – موتور برق هوندا – موتور برق ژاپنی – موتور برق هوندا المکس – موتور برق المکس – ژنراتور بنزینی – ژنراتور کیفی – موتور برق کیفی اینورتر – موتور برق کم صدا) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق هوندا المکس به عنوان برند ژاپنی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.  همچنین این محصول دارای خدمات پس از فروش خوبی نیز در ایران می باشد.

نماینده موتور برق جیانگ دانگ JIANG DONG ( موتور برق بنزینی – ژنراتور برق – ژنراتور بنزینی – موتور برق چینی درجه ۱ – موتوربرق – موتور برق سیم پیچ مس – موتور برق برای اینوتر جوش – موتور برق جوش کاری – موتور برق ارزان قیمت) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق جیانگ دانگ به عنوان برند چینی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.  همچنین این محصول دارای خدمات پس از فروش خوبی نیز در ایران می باشد.

نماینده موتور برق کیپور KIPOR ( موتور برق دیزلی – موتور برق بنزینی – موتور برق اینوتر – موتور برق کم صدا – موتور برق چینی – موتور برق توان بالای تکفاز – موتور برق بی صدا – موتور برق با کاناپی بی صدا – موتور برق چینی درجه یک – موتور برق برند کانادایی – موتور برق دیزلی جوش – موتور برق ویلا – موتور برق کارگاهی کوچک) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق کیپور به عنوان برند چینی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. قابل ذکر است که موتور های دیزلی این شرکت از موتور های بنزینی آن معروف تر می باشند.

نماینده موتور برق کاما KAMA ( موتور برق دیزلی – موتور برق دیزلی جوش – موتور برق چینی – موتور برق گازوئیلی – موتور برق دائم کار ) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق کاما به عنوان برند چینی یکی از قدیمی ترین و با کیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نمانیده موتور برق لانسین LONCIN ( موتور برق بنزینی – موتور برق لانسین چین – موتور بنزینی لانسین – مولد برق چینی درجه ۱ ) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق لانسیت به عنوان برند چینی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها  در بین برند های چینی موجود در بازار می باشد.

نماینده ژنراتور مکالته ایتالیا MACCALTE ( ژنراتور – مولد برق – ژنراتور ایتالیایی – ژنراتور مکالته – ژنراتور صفحه ای مکالته – ژنراتور شفت دار مکالته – ژنراتور با کیفیت ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور مکالته به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده ژنراتور استمفورد اصلی STAMFORD ( ژنراتور استمفورد – استمفورد اصلی – ژنراتور توان بالا – دیزل ژراتور استمفورد ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور استمفورد به عنوان برند انگلیسی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. همچنین قابل دکر است که برند چینی در این رنج را با نام استمفورد پاور در بازار می شناسند.

نماینده ژنراتور لوری سامر LEROY SOMER ( ژنراتور لوری سومر – ژنراتور لوری سامر – ژنراتور فرانسوی – ژنراتور با کیفیت بالا – ژنراتور گران قیمت – ژنراتور اصلی ) –  در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور لوری سامر به عنوان برند فرانسوی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. کیفیت این ژنراتور بالا و همچنین قیمت آن نیز نسبت به مدل های مشابه بالاتر می باشد.

نماینده ژنراتور لینز ایتالیا LINZ ( ژنراتور کوچک – ژنراتور تکفاز – ژنراتور ذغالی – ژنراتور ایتالیایی – ژنراتور جفت بلبرنگ – ژنراتور تک بلبرنگ – ژنراتور لینز – ژنراتور اصلی ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور لینز به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده ژنراتور مارلی ایتالیا MARELLI ( ژنراتور دریایی – ژنراتور تک – ژنراتور ایتالیایی – ژنراتور سه فاز – ژنراتور مارلی ) –  در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور مارلی به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده الکتروموتور زیمنس Siemens ( الکتروموتور – الکتروموتور زیمنس تحت لیسانس آلمان – الکترموتور زیمنس چک – الکتروموتور سه فاز – الکترموتور اروپایی – الکتروموتور با کیفیت بالا – الکترموتور چهار پل – الکترومتور دو پل ) – در بین برند های وارداتی الکتروموتور در ایران می توان گفت که واردات الکتروموتور زیمنس به عنوان برند آلمانی (تولید چک یا آلمان) یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نمانیده الکتروموتور ای بی بی ABB (الکتروموتور اروپایی – معروف ترین الکتروموتور – الکتروموتور اصلی ای بی بی – الکتروموتور آلمانی – الکتروموتور ضد جرقه – الکترموتور فلچ دار – الکتروموتور پایه دار – الکترموتور ۱۴۵۰ دور بر دقیقه ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور ای بی بی به عنوان برند اروپایی (ای ایکتروموتور در بیش از ۳۰ کشور در دنیا تولید می شود. در حقیقت می توان گفت که الکترموتور ای بی بی در حقیقت یک برند بزرگ تبدیل شده است و با تکنولوژی یکسان در اروپا – آمریکا و چین با یک کیفیت در حال تولید می باشد ) یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

الکتروموتور موتوژن تبریز MOTOJEN (الکتروموتور ایرانی – دینام موتوژن – الکتروموتور سایز بالا – الکتروموتور ۹۰۰ دور بر دقیقه – الکتروموتور ۲۹۰۰ دور – الکتروموتور پوسته آلمینیومی – الکتروموتور پوسته چدنی – الکتروموتور سه فاز پایه دار ) – در بین برند های تولیدی الکتروموتور در ایران می توان گفت که تولید الکتروموتور موتوژن تبریز به عنوان برند ایرانی یکی از قدیمی ترین ها در جایگاه خود می باشد. البته قابل ذکر است که در سایز های بالا بعضا خرید الکتروموتور های اروپایی از لحاظ کیفیت قابل تامل بیشتری می باشد. همچنین قابل ذکر است که الکتروموتور های موتوژن تبریز در رنج های پایین خود دارای کارکرد بالاتری نسبت به مدل های چینی مشابه می باشد . البته قیمت آن هم به این میزان بالاتر می باشد. گروه صنعتی دیزل نیرو با تخفیف مناسب نسبت به فروش الکتروموتور های موتوژن اقدامی می نماید.

 الکتروموتور جمکو JEMCO (الکترموتور سایز بالا – الکتروموتور توان بالا – الکتروموتور ایرانی – الکترموتور پوسته چدنی ) – در بین برند های تولیدی الکتروموتور در ایران می توان گفت که تولید الکتروموتور جمکو به عنوان برند ایرانی یکی از قدیمی ترین ها در جایگاه خود می باشد. موجود بودن قطعات برای خدمات پس از فروش نقطه قوت در این الکتروموتور می باشد. البته از لحاظ قیمت این الکترموتور با مشابه های اروپایی خود فاصله قابل توجهی ندارد و این خود بازار رقابت با برند های اروپایی را سخت کرده است. گروه صنعتی دیزل نیرو با تخفیف مناسب نسبت به فروش الکتروموتور های جمکو اقدامی می نماید.

گروه صنعتی دیزل نیرو پشرو در تامین تجهیزات صنعتی و مخابراتی

جهت انجام هر گونه مشاوره قبل از خرید با کارشناسان ما در تماس باشید

فروش انواع تجهیزات صنعتی و مخابراتی