انتخاب صفحه

ژنراتور مکالته ایتالیا مدل MECCALTE HCP & HCO 400 Hz RANGE

HCP 14 ÷ 24p, Brushless, A.V.R. (5.5 ÷ 200kVA), 400 Hz

3

دانلود کاتالوگ

Engine specifications (مشخصات فنی)

Code

Pole

Speed (Rpm)

Rating cl. H in kVA

Download

HCP3

14

3428

5.5 ÷ 13

Technical Specification

HCO32

20

2400

45 ÷ 70

Technical Specification

HCP34/20

20

2400

75 ÷ 150

Technical Specification

HCP34N/24

24

2000

60 ÷ 125

Technical Specification

HCO38/24

24

2000

150 ÷ 200

Technical Specification

MECCALTE ALTERNATORS HCP & HCO 400 Hz