021-36615570 info@dieselniro.com

الکتروموتور زیمنس - قیمت الکتروموتور زیمنس

نماینده الکتروموتور زیمنس SIEMENS - نماینده فروش الکتروموتور زیمنس SIEMENS - فروش الکتروموتور فلچ دار و پایه دار زیمنس - لیست قیمت الکتروموتور زیمنس و ......

الکتروموتور – الکتروموتورزیمنس –  الکتروموتورزیمنس آلمان– الکتروموتور اروپایی – الکتروموتور پایه دار زیمنس – الکتروموتور فلچ دار زیمنس – الکتروموتور ۱۵۰۰ زیمنس – الکتروموتور سایز بالا – الکتروموتور توان بالا – الکتروموتور SIEMENS –  فروش الکتروموتور زیمنس – نماینده الکتروموتور زیمنس – الکتروموتور زیمنس اصلی – الکتروموتور دور متغیر – الکتروموتور ۹۰۰ دور – الکتروموتور دور پایین – الکتروموتور قفس سنجابی – فروش الکتروموتور  – الکتروموتور فشار قوی – الکتروموتور عمودی زیمنس – الکتروموتور های سه فاز زیمنس – الکتروموتور خطی زیمنس – الکتروموتور زیمنس خرید – کلاس حرارتی الکتروموتور زیمنس – الکتروموتور با دور بالا 

 

الکتروموتور زمینس

فروش ویژه الکتروموتور های صنعتی

دیزل نیرو ارائه دهنده انواع الکتروموتور در توان های متفاوت. جهت اطلاع از لیست قیمت الکتروموتور ها و انجام مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

فروش موتور انواع الکتروموتور صنعتی

ارسال به تمام نقاط کشور

فروش ویژه الکتروموتور با درصد تخفیف ویژه !!!!!

** مخصوص کارخانجات و صنایع وابسته برای خط های تولید جدید **

با ما تماس بگیرید تا از بیشترین درصد تخفیفات مطلع شوید

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس SIEMENS – الکترموتور کلاس F و  IP55 

(عرضه محصولات زیمنس آلمان – زیمنس چک(تحت لیسانس آلمان))

KW HP پایهدار/۹۰۰(قیمت به ریال) فلنچ دار/۹۰۰(قیمت به ریال) پایه دار/۱۴۵۰(قیمت به ریال) فلنچ دار/۱۴۵۰(قیمت به ریال) پایه دار/۲۹۰۰(قیمت به ریال) فلچ دار/۲۹۰۰(قیمت به ریال)
۰/۳۷ ۰/۰۵ ۳/۳۸۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰
۰/۷۵ ۱ ۴/۱۰۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰
۱/۱ ۱/۵ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۴/۳۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰
۱/۵ ۲ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۴/۷۰۰/۰۰۰
۲/۲ ۳ ۷/۷۰۰/۰۰۰ ۸/۶۰۰/۰۰۰ ۵/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۱۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰
۳ ۴ ۱۰/۱۵۰/۰۰۰ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۷۰۰/۰۰۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۷/۲۰۰/۰۰۰
۴ ۵/۵ ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ۱۳/۱۵۰/۰۰۰ ۸/۵۰۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰/۰۰۰ ۸/۲۰۰/۰۰۰ ۹/۱۰۰/۰۰۰
۵/۵ ۷/۵ ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰
۷/۵ ۱۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ ۱۴/۷۰۰/۰۰۰
۱۱ ۱۵ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ ۲۰/۶۰۰/۰۰۰
۱۵ ۲۰ ۳۷/۷۰۰/۰۰۰ ۳۹/۷۰۰/۰۰۰ ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ ۲۶/۵۰۰/۰۰۰
۱۸/۵ ۲۵ ۴۷/۶۰۰/۰۰۰ ۵۰/۱۰۰/۰۰۰ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ ۳۱/۵۰۰/۰۰۰
۲۲ ۳۰ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۳۰۰/۰۰۰ ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ ۳۷/۷۰۰/۰۰۰
۳۰ ۴۰ ۷۶/۵۰۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ۴۷/۶۰۰/۰۰۰ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰
۳۷ ۵۰ ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ۶۵/۸۰۰/۰۰۰
۴۵ ۶۰ ۹۸/۷۰۰/۰۰۰ ۱۰۳/۴۰۰/۰۰۰ ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ ۶۸/۷۰۰/۰۰۰ ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ ۸۰/۵۰۰/۰۰۰
۵۵ ۷۵ ……….. ……….. ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ……….. ۸۷/۱۰۰/۰۰۰ ………..
۷۵ ۱۰۰ ……….. ……….. ۱۲۲/۲۰۰/۰۰۰ ۱۳۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱۲۶/۷۰۰/۰۰۰ ………..
۹۰ ۱۲۵ ……….. ……….. ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱۶۲/۸۰۰/۰۰۰
۱۱۰ ۱۵۰ ……….. ……….. ۱۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸۸/۵۰۰/۰۰۰ ۱۸۰/۷۰۰/۰۰۰ ۱۹۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۳۲ ۱۸۰ ……….. ……….. ۲۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۲۵/۳۰۰/۰۰۰ ۲۳۰/۱۰۰/۰۰۰ ۲۴۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۶۰ ۲۲۰ ……….. ……….. ۲۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲۷۵/۵۰۰/۰۰۰ ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ۳۰۴/۲۰۰/۰۰۰
۲۰۰ ۲۷۵ ……….. ……….. ۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۳۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ۳۳۷/۱۰۰/۰۰۰ ۳۵۳/۵۰۰/۰۰۰

 اصل و معتبر بودن کیفیت کالا

 

کیفیت کالا در گروه صنعتی دیزل نیروگروه صنعتی دیزل نیرو به عنوان یکی از تامین کننده تجهیزات صنعتی و مخابراتی (دیزل ژنراتور – موتور برق – ژنراتور – موتور دیزلی – اینورتر صنعتی – گیربکس – الکتروموتور – کابل و تجهیزات صنعتی) در ایران با وارد کنندگان و تولید کنندگان بنام و رسمی در این زمینه همکاری می نماید. بنابر این تضمین را به مشتریان خود می دهد که تمامی کالاهای ارائه شده در این گروه دارای بسته بندی فابریک – آکبند و سالم – با برچسب معتبر می باشد که هیچگونه دخل و تصرفی در آن ها صورت نگرفته است. 

بنابر این کلیه کالاهای که در گروه صنعتی دیزل نیرو ارائه و عرضه می گردند اصلی هستند و به هیج عنوان کالای کارکرده و  یا غیر اصلی در این سایت به فروش نمی رسد. از این رو است که گروه صنعتی دیزل نیرو اصل و معتبر بودن همه محصولات موجود در  سایت را تضمین می کند.

.

.

مزایای خرید از گروه صنعتی دیزل نیرو

 .

مشتری گرامی در صورت خرید انواع تجهیزات صنعتی (دیزل ژنراتور – موتور برق – اینورتر – گیربکس – الکتروموتور) از گروه صنعتی دیزل نیرو از مزایا زیر برخوردار خواهید شد :

.

  • تحویل کالای آکبند و سالم در کمترین زمان ممکن
  • خریدی مطئن و آسان با استفاده از حداکثر تخفیف های ممکن در زمان خرید
  • مشاوره و خریدی آگاهانه ، انتخاب کالایی مناسب با نیاز شما
  • خدمات پس از فروش به مشتریان متناسب با موقعیت و مکان مشتری

گروه صنعتی دیزل نیرو به عنوان یکی از مرجع های تخصصی در تامین تجهیزات صنعتی و مخابراتی (دیزل ژنراتور – ژنراتور بنزینی – موتور برقالکتروموتور صنعتی – اینورتر – گیربکس صنعتی – کابل و تجهیزات شبکه و …) می باشد و امید است که تنوانسته باشد گامی کوچک در ارتقا صنعت کشور ایفا کرده باشد.

گروه صنعتی دیزل نیرو دارای نمایندگی فروش برند های ذیل می باشد:

نمایند دیزل ژنراتور ولوو VOLVO ( دیزل ژنراتور – دیزل ژنراتور ولوو – دیزل ژنراتور ولوو پنتا – دیزل ژنراتور کوپل فابریک – دیزل ژنراتور آلمانی – دیزل ژنراتور سوئدی – ولوو – دیزل ولوو – مولد برق کارخانه ولوو ) در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور ولوو به عنوان برند آلمانی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. همچنین این محصول دارای خدمات پس از فروش خوبی نیز در ایران می باشد.

نمایند دیزل ژنراتور کامینز CUMMINS  (دیزل ژنراتور – دیزل ژنراتور صنعتی – دیزل ژنراور انگلیسی – دیزل کامینز – دیزل ژنراتور سایلنت – دیزل ژنراتور کوپله اصلی – دیزل ژنراتور کامینز پاور ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور کامینز به عنوان برند انگلیسی و هندی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده دیزل ژنراتور لوول LOVOL (دیزل ژنراتور چینی – دیزل چینی درجه یک – دیزل ژنراتور کوچک – دیزل ژنراتور ارزان قیمت – دیزل ژنراتور زیر ۱۰۰ کاوا – دیزل ژنراتور کارگاه ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور لوول به عنوان برند چینی یکی از معروف ترین ها  و دیزل درجه یک چینی در جایگاه خود می باشد که بسیار پر فروش و ارزان قیمت نسبت به سایرین می باشد.

نماینده دیزل ژنراتور پرکینز PERKINS ( دیزل ژنراتور پرکینز اصلی – دیزل ژنراتور طرح پرکینز – دیزل ژنراتور پرکینز ایران – دیزل ژنراتور موتور سازان – دیزل ژنراتور کوپله فابریک  ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور پرکینز به عنوان برند انگلیسی  یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. شایان ذکر است که همچنین شرکت داخلی با برند موتور سازان مشابه این موتور را در چند مدل محدود در توان های پایین تولید می کنند که دارای کیفیت مناسبی نیز می باشند. 

نماینده دیزل ژنراتور دویتس DEUTS ( دیزل ٰنراتور با موتور دویتس – دیزل ژنراتور دویتز – دیزل ژنراتور آلمانی – دیزل ژنراتور چینی – دیزل ژنراتور کم صدا – دیزل ژنراتور راندمان بالا ) – در بین برند های وارداتی دیزل ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات دیزل ژنراتور دویتس به عنوان برند آلمانی – چینی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. دیزل ژنراتور دویتس در چندین کشور از جمله آلمان – چین و …. تولید می شود. این دیزل ژنراتور با ژنراتور های مکالته ایتالیا و استمفورد اصلی قابل کوپل شده می باشد.

نماینده موتور برق هوندا المکس ژاپن HONDA ELEMAX (موتور برق – موتور برق بنزینی – موتور برق دیزلی – موتور برق هوندا – موتور برق ژاپنی – موتور برق هوندا المکس – موتور برق المکس – ژنراتور بنزینی – ژنراتور کیفی – موتور برق کیفی اینورتر – موتور برق کم صدا) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق هوندا المکس به عنوان برند ژاپنی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.  همچنین این محصول دارای خدمات پس از فروش خوبی نیز در ایران می باشد.

نماینده موتور برق جیانگ دانگ JIANG DONG ( موتور برق بنزینی – ژنراتور برق – ژنراتور بنزینی – موتور برق چینی درجه ۱ – موتوربرق – موتور برق سیم پیچ مس – موتور برق برای اینوتر جوش – موتور برق جوش کاری – موتور برق ارزان قیمت) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق جیانگ دانگ به عنوان برند چینی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.  همچنین این محصول دارای خدمات پس از فروش خوبی نیز در ایران می باشد.

نماینده موتور برق کیپور KIPOR ( موتور برق دیزلی – موتور برق بنزینی – موتور برق اینوتر – موتور برق کم صدا – موتور برق چینی – موتور برق توان بالای تکفاز – موتور برق بی صدا – موتور برق با کاناپی بی صدا – موتور برق چینی درجه یک – موتور برق برند کانادایی – موتور برق دیزلی جوش – موتور برق ویلا – موتور برق کارگاهی کوچک) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق کیپور به عنوان برند چینی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. قابل ذکر است که موتور های دیزلی این شرکت از موتور های بنزینی آن معروف تر می باشند.

نماینده موتور برق کاما KAMA ( موتور برق دیزلی – موتور برق دیزلی جوش – موتور برق چینی – موتور برق گازوئیلی – موتور برق دائم کار ) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق کاما به عنوان برند چینی یکی از قدیمی ترین و با کیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نمانیده موتور برق لانسین LONCIN ( موتور برق بنزینی – موتور برق لانسین چین – موتور بنزینی لانسین – مولد برق چینی درجه ۱ ) – در بین برند های وارداتی موتور برق در ایران می توان گفت که واردات موتور برق لانسیت به عنوان برند چینی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها  در بین برند های چینی موجود در بازار می باشد.

نماینده ژنراتور مکالته ایتالیا MACCALTE ( ژنراتور – مولد برق – ژنراتور ایتالیایی – ژنراتور مکالته – ژنراتور صفحه ای مکالته – ژنراتور شفت دار مکالته – ژنراتور با کیفیت ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور مکالته به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده ژنراتور استمفورد اصلی STAMFORD ( ژنراتور استمفورد – استمفورد اصلی – ژنراتور توان بالا – دیزل ژراتور استمفورد ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور استمفورد به عنوان برند انگلیسی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. همچنین قابل دکر است که برند چینی در این رنج را با نام استمفورد پاور در بازار می شناسند.

نماینده ژنراتور لوری سامر LEROY SOMER ( ژنراتور لوری سومر – ژنراتور لوری سامر – ژنراتور فرانسوی – ژنراتور با کیفیت بالا – ژنراتور گران قیمت – ژنراتور اصلی ) –  در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور لوری سامر به عنوان برند فرانسوی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد. کیفیت این ژنراتور بالا و همچنین قیمت آن نیز نسبت به مدل های مشابه بالاتر می باشد.

نماینده ژنراتور لینز ایتالیا LINZ ( ژنراتور کوچک – ژنراتور تکفاز – ژنراتور ذغالی – ژنراتور ایتالیایی – ژنراتور جفت بلبرنگ – ژنراتور تک بلبرنگ – ژنراتور لینز – ژنراتور اصلی ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور لینز به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده ژنراتور مارلی ایتالیا MARELLI ( ژنراتور دریایی – ژنراتور تک – ژنراتور ایتالیایی – ژنراتور سه فاز – ژنراتور مارلی ) –  در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور مارلی به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده الکتروموتور زیمنس Siemens ( الکتروموتور – الکتروموتور زیمنس تحت لیسانس آلمان – الکترموتور زیمنس چک – الکتروموتور سه فاز – الکترموتور اروپایی – الکتروموتور با کیفیت بالا – الکترموتور چهار پل – الکترومتور دو پل ) – در بین برند های وارداتی الکتروموتور در ایران می توان گفت که واردات الکتروموتور زیمنس به عنوان برند آلمانی (تولید چک یا آلمان) یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

نمانیده الکتروموتور ای بی بی ABB (الکتروموتور اروپایی – معروف ترین الکتروموتور – الکتروموتور اصلی ای بی بی – الکتروموتور آلمانی – الکتروموتور ضد جرقه – الکترموتور فلچ دار – الکتروموتور پایه دار – الکترموتور ۱۴۵۰ دور بر دقیقه ) – در بین برند های وارداتی ژنراتور در ایران می توان گفت که واردات ژنراتور ای بی بی به عنوان برند اروپایی (ای ایکتروموتور در بیش از ۳۰ کشور در دنیا تولید می شود. در حقیقت می توان گفت که الکترموتور ای بی بی در حقیقت یک برند بزرگ تبدیل شده است و با تکنولوژی یکسان در اروپا – آمریکا و چین با یک کیفیت در حال تولید می باشد ) یکی از معروف ترین ها و باکیفیت ها در جایگاه خود می باشد.

الکتروموتور موتوژن تبریز MOTOJEN (الکتروموتور ایرانی – دینام موتوژن – الکتروموتور سایز بالا – الکتروموتور ۹۰۰ دور بر دقیقه – الکتروموتور ۲۹۰۰ دور – الکتروموتور پوسته آلمینیومی – الکتروموتور پوسته چدنی – الکتروموتور سه فاز پایه دار ) – در بین برند های تولیدی الکتروموتور در ایران می توان گفت که تولید الکتروموتور موتوژن تبریز به عنوان برند ایرانی یکی از قدیمی ترین ها در جایگاه خود می باشد. البته قابل ذکر است که در سایز های بالا بعضا خرید الکتروموتور های اروپایی از لحاظ کیفیت قابل تامل بیشتری می باشد. همچنین قابل ذکر است که الکتروموتور های موتوژن تبریز در رنج های پایین خود دارای کارکرد بالاتری نسبت به مدل های چینی مشابه می باشد که البته قیمت آن هم به این میزان بالاتر می باشد. گروه صنعتی دیزل نیرو با تخفیف مناسب نسبت به فروش الکتروموتور های موتوژن اقدامی می نماید.

الکتروموتور جمکو JEMCO (الکترموتور سایز بالا – الکتروموتور توان بالا – الکتروموتور ایرانی – الکترموتور پوسته چدنی ) – در بین برند های تولیدی الکتروموتور در ایران می توان گفت که تولید الکتروموتور جمکو به عنوان برند ایرانی یکی از قدیمی ترین ها در جایگاه خود می باشد. موجود بودن قطعات برای خدمات پس از فروش نقطه قوت در این الکتروموتور می باشد. البته از لحاظ قیمت این الکترموتور با مشابه های اروپایی خود فاصله قابل توجهی ندارد و این خود بازار رقابت با برند های اروپایی را سخت کرده است. گروه صنعتی دیزل نیرو با تخفیف مناسب نسبت به فروش الکتروموتور های جمکو اقدامی می نماید.

 

گروه صنعتی دیزل نیرو پشرو در تامین تجهیزات صنعتی و مخابراتی

جهت انجام هر گونه مشاوره قبل از خرید با کارشناسان ما در تماس باشید

فروش انواع تجهیزات صنعتی و مخابراتی